Qui som?

Sa nostra història

Inpan es constitueix un 30 d’abril de 1970 a Ciutadella de Menorca per 17 panaders experts en es sector i propietaris de petits obradors independents.

Allà cap ets anys 50, aquests empresaris panaders solien reunir-se periòdicament baix sa direcció d’un sindicat. Allà s’acordaven pesos i preus per no fer-se competència uns amb ets altres.

Aixiques va ser com, el 1965, van arribar a un acord per deixar ets obradors que cadascun d’ells regentava i unirse per constituir una panificadora que pogués abarcar molt més. A més, els hi va permetre tenir més dies de descans i disfrutar més de sa vida familiar. És ben conegut que s’ofici de panader es ben dur en aquest sentit…

No va ser fins el 1970 que es va constituir formalment s’empresa i vam començar a fabricar pa a major escala, arribant a abastar a tot es poble de Ciutadella. Sa fàbrica és sa que coneixem avui en dia i funciona exactament igual com ho feia des de llavors ençà.

Tot i que vam començar el·laborant només pa, poc temps después de sa inauguració, arranca un nou departament: sa secció de productes típics («bolleria») i començam a fer manualment formatjades, rubiols i coques. Sa secció de pastisseria no arribaria fins el 1973-74 aproximadaments

CANVIS DINS ES SECTOR PANADER DE CIUTADELLA

Sa panificadora es converteix amb es forn de pa amb més reconeixement de Ciutadella, amb volums de feina molt elevats.

Com és ben normal, a poc a poc es sector va començar a baratar i van sortir nous panaders amb ganes de fer-se un foradet a nes negoci des pa. Així va ser com Inpan va tenir que adaptar-se a nes nous competidors.

A més a més, amb ets anys i per circumstàncies diferents, quatre socis van sortir de s’empresa, conformant d’aquesta manera una junta de 14 socis.

INPAN FA UN RENTAT DE CARA

No és fins al 2013 que canviam de gerent. Inpan necessitava un bona restructuració i modernització amb idees fresques i moltes ganes de fer feina.

És així com es destitueix a s’antic gerent i en Toni Capó passa a ser es nou gerent d’Inpan. A partir d’aquell moment començam a remontar i cream una nova imatge per s’empresa. Comptam amb sa col·laboració de n’Ivan Triay, pintor menorquí reconegut per tots/es i que ens dissenya un nou logo i una nova imatge per es nou Inpan.

PRODUCTE LOCAL: PA D’AQUÍ

Des de 2016, Inpan forma part d’un total de 280 forns a nivell Balear que compten amb sa distinció «Pa d’aquí». Es tracta de una iniciativa impulsada per l’IDI (Instituto de Innovación Empresarial) i s’Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears, amb sa col·laboració de s’escola de disseny EDIB i s’escola d’Hoteleria de ses Illes Balears (EHIB).

S’objectiu de sa marca Pa d’Aquí és identificar ses panaderies on s’elabora pa d’obrador, posar èmfasi en sa qualitat des pa i es respecte an es producte. Ser un forn de pa amb obrador propi i a més tenir com a mínim un 70% de sa producció d’el·laboració pròpia.